Genealogie Veringa

Lijst van personen

Lijst van personen

Naam Geboorteplaats Geboortedatum Overlijdensplaats Overlijdensdatum
Aaltje Doekes Ydema Bolsward, Nederland 30 juli 1765 Bolsward, Nederland 21 april 1847
Doeke Ydema Bolsward, Nederland 1676
Doeke Jarigs Ydema Bolsward, Nederland 1720 Bolsward, Nederland 20 december 1795
Grietje Ydes Ydema Heeg Wymbritseradeel 1791
Hille Doekes Ydema Bolsward, Nederland 23 augustus 1767 Bolsward, Nederland 02 maart 1769
Hille Doekes Ydema Bolsward, Nederland 29 september 1769
Jarig Doekes Ydema Bolsward, Nederland 05 juni 1763
Jeltie Doekes Ydema Bolsward, Nederland 03 juni 1761
Geele Ykes Makkum 08 november 1764
Geele Ykes Makkum 15 april 1766
Hans Ykes Makkum 08 juli 1768
Hans Ykes Makkum 25 maart 1770
Sioekjen Ykes Makkum 12 januari 1773
Ytske Ykes Makkum 1700
Tryntje Yntema Wonseradeel, Nederland 08 september 1874
Hans Ynthes ABT 1575
Tabe Ynthes ABT 1525
Johanna Ypma (Veringa) Bolsward, Nederland 02 februari 1886 Groningen, Nederland 27 mei 1964