M U T A T I E S

Mutaties per: 14-11-2012
Beschrijving mutaties
Laatste referentienummer:1552
Familiegegevens aangepast naar aanleiding van een e-mail van Hendrikus Hermanus Marie Nijpels
referentienummer 400. Zijn gegevens aangepast en zijn vrouw toegevoegd te weten:
Adriana Maria van Heijnsbergen referentienummer 1550 en hun kinderen te weten:
Hendrikus Hermanus Marie (Marc) Nijpels referentienummer 1551 en
Adriana Maria Saskia (Sakia) Nijpels referentienummer 1552

Mutaties per: 14-11-2012
Beschrijving mutaties
Laatste referentienummer:1549
Familiegegevens aangepast naar aanleiding van een e-mail van Eleonora Maria Schoorl-van de Wateringen
referentienummer 436. Haar moeder Anna Maria Genoveva Veringa generatienummer 7_2_5DE is op
14 juni 2012 te Amsterdam overleden.
Deze gegevens aangepast en verdere familiegegevens toegevoegd te weten:
Augustinus Joannes Maria Schoorl referentienummer 1544 man van Eleonora Maria van de Wateringen en
hun kinderen te weten:
Mathijs Johannes Schoorl referentienummer 1545
Madelon Maria Schoorl referentienummer 1546
Leonie Maria Schoorl referentienummer 1547
Robbert Coenraad Herder referentienummer 1548 partner van Inge Maria van de Wateringen en hun kind
te weten:
Kick Herdes referentienumer 1549

Mutaties per: 02-11-2012
Beschrijving mutaties
Familiegegevens aangepast naar aanleiding van een e-mail van Franciscus Bernardus Alfonsus met
generatienummer 7_2_6BF. Hij geeft aan dat zijn geadopteerde zoon Ronaldus Hubertus Veringa met
generatienummer 8_2_2BF op 29 juli 2010 in Sydney Australie is overleden aan longkanker.


Mutaties per: 01-11-2012
Beschrijving mutaties
Gegevens aangepast naar aanleiding van het overlijden van Frans Josepth Gerard Brackel referentienummer 484
Hij is de partner van Maria Johanna Gerardina Veringa generatienummer 8_3_2AA.

Mutaties per: 30-10-2012
Beschrijving mutaties
Laatste referentienummer:1543
Familiegegevens aangepast naar aanleiding van een e-mail. via facebook, van Alarice Veringa-Morris referentienummer 592
De gegevens van haar man Mark Veringa generatienummer 8_3_1BG aangepast.
Hij heeft een dochter uit een relatie met Glyn Pretorius geboren op 28 juni 1970 te Bloemfontein Zuid Afrika.
Haar toegevoegd met referentienummer 1540 en hun kind te weten:
Tamara Pretorius (Veringa) generatienummer 9_1_3BGA met referentienummer 1541
Daarnaast kinderen toegevoegd van Mark en Alarice Veringa te weten:
Owen Mark generatienummer 9_2_3BGB met referentienummer 1542 en
Genie Gee generatienummer 9_3_3BGB met referentienummer 1543 en de gegevens aangepast van
Jade Alarice Veringa generatienummer 9_1_3BGB met referentienummer 1206

Mutaties per: 19-10-2012
Beschrijving mutaties
Laatste referentienummer:1539
Familiegegevens aangepast naar aanleiding van een e-mail van Alison Veringa-Buckle referentienummer 706
Haar man Kenny Veringa generatienummer 8_6_2BC is in 2010 tijdens een motorongeluk overleden en daarnaast heeft
Alison nog verschillende familiegegevens doorgegeven te weten:
Gegevens aangepast van Tanya Veringa generatienummer 9_1_6BCD.
Zij is gehuwd met Paul Myburgh. Deze toegevoegd met referentienummer 1535
Zij hebben twee kinderen te weten:
Tristian Myburgh referentienummer 1536 en
Angelina Myburgh referentienumer 1537
Gegevens aangepast van David Veringa generatienummer 9_2_6BCD.
Hij heeft een relatie met Clair Louise Thain. Deze toegevoegd met referentienummer 1538
Zij heben een kind te weten:
Keira Lee Veringa generatienummer 10_1_2BCD en referentienummer 1539

Mutaties per: 16-10-2012
Beschrijving mutaties
Familiegegevens aangepast naar aanleiding van een e-mail van Thea Nierop-Veringa generatienummer 9_2_5AIC.

Mutaties per: 05-10-2012
Beschrijving mutaties
Laatste referentienummer:1534
Toegevoegd Noah Veringa generatienummer 10_2_2AIB geboren op 24 juni 2011 te Utrecht.
Referentienummer 1530

Toegevoegd Paulien van Bentum referentienummer 1531. Zij is de partner van Patrick Alexander Kwakkel referentienummer 247
Toegevoegd hun kinderen te weten:
Sem Kwakkel geboren op 14 februari 2010 te Nieuwegein referentienummer 1532 en
Tijn Kwakkel geboren op 6 november 2011 te Nieuwegein referentienummer 1533

Toegevoegd Lotte Dijkstra geboren op 17 februari 1992 te Hoogeveen referentienummer 1534
Zij is de partner van Antoine Philippe Veringa generatienummer 9_2_5AIC referentienummer 246

Mutaties per: 2010-2012
Beschrijving mutaties
In de periode december 2009 t/m september 2012 heeft het stamboomonderzoek i.v.m. prive omstandigheden stilgelegen. Ik heb in die tijd wel gegevens van familieleden ontvangen maar daar niets mee gedaan.
In de tussentijd ben ik ook nog overgeschakeld van een Windows PC naar een Mac en heb ik daarvoor nieuwe verbeterde software moeten aanschaffen. In deze periode ben ik ook bezig geweest om alle gegevens van de PC over te zetten naar de Mac.
In oktober 2012 was ik weer helemaal gereed en start ik weer met gegevens te zoeken en te verwerken.