M U T A T I E S

Mutaties per: 28-12-2000
Beschrijving mutaties
Bedankkaartje ontvangen na het overlijden van Gerhard Antonius Robles ref.nr. 201
Hij was getrouwd met Johanna Geertruida Maria Veringa generatienummer 8_4_1AH
Overlijden van Johanna Hermanda van der Gun-Spithoven ref.nr. 657
Zij is overleden op 13-12-2000.
Een familiefoto van de familie Festen, de adoptieouders van Carole, Raymond en Nathalie Veringa.
Deze foto ontvangen van Boudina Anna Maria Strijk-Veringa generatienummer 7_4_9AI
Generatienummer van Carole Veringa is 8_1_9AI
Foto in Family Tree Maker ingebracht.
Mutaties per: 08-12-2000
Beschrijving mutaties
Laatste referentienummer:776
RyksArchyf Friesland document gevonden van Meike Poel.
Zij was de vrouw van Hubertus Veringa generatienummer 4_4_1. De ouders van Meike Poel ingebracht.
Anne Pieters Poel ref.nr. 774 en Hinke Gerrits de Vries ref.nr. 775
Kwartierstaat aangepast.
N.a.v. een e-mail van Thierry Huning Veringa. Hij vertelde dat zijn moeder hertrouwd was met Pieter Cort van der Linden ref.nr. 776
Geen kwartierstaat ingebracht.
Mutaties per: 01-12-2000
Beschrijving mutaties
Laatste referentienummer:773
Documenten op 23-11-2000 gevonden bij Ryksarchyf Friesland
Document van Geeske Huning generatienummer 5_5_2
Voornaam veranderd in Geeske i.p.v. Gelske.
Kwartierstaat aangepast en aanpassing in Family Tree Maker.
Ingebracht in Family Tree Maker kinderen van:
Ype Annes Bouma en Maria Huning generatienummer 5_1_2
Grietje Bouma                       ref.nr. 751 + overlijden
Iebeltje Bouma                       ref.nr. 752
Anne Bouma              ref.nr. 753
Agatha Bouma                       ref.nr. 754
Taetske Bouma          ref.nr. 755
Johannes Bouma        ref.nr. 771
Wybren Bouma          ref.nr. 772 + overlijden
Catharina Bouma       ref.nr. 773 + overlijden
De geboorte van Ype Annes Bouma op 27-05-1834 te Franekeradeel ingebracht.
Kwartierstaat van de ouders aangepast.
Ingebracht in Family Tree Maker kinderen van:
Jan Pieters de Jong en Agatha Huning generatienummer 5_3_2
Johannes de Jong       ref.nr. 756 + overlijden
Pieter de Jong             ref.nr. 757 + overlijden
Pieter de Jong             ref.nr. 758
Ype de Jong               ref.nr. 759
Jantje de Jong             ref.nr. 760
Kwartierstaat van de ouders aangepast.
Ingebracht in Family Tree Maker kinderen van:
Fonger Posthuma Smit en Mintje Huning generatienummer 5_4_2
Bernardus Posthuma Smit     ref.nr. 761
Johannes Posthuma Smit       ref.nr. 762 + overlijden
Sjuwke Posthuma Smit                     ref.nr. 763
Minne Posthuma Smit                       ref.nr. 764
Sybren Posthuma Smit                      ref.nr. 765 + overlijden
 Ybeltje Posthuma Smit                     ref.nr. 766 + overlijden
 Ybeltje Posthuma Smit                     ref.nr. 767
Afke Posthuma Smit             ref.nr. 768
Johannes Posthuma Smit       ref.nr. 769
Agatha Posthuma Smit                      ref.nr. 770 + overlijden
De geboorte van Fonger Posthuma Smit op 01-01-1842 te Wonseradeel ingebracht en het overlijden op 23-08-1907 te Wonseradeel ingebracht.
Kwartierstaat van de ouders aangepast.
Op de visuele stamboomoverzichten op blad 1/15 takken de tekst "verder niet uitgezocht" weggehaald. Versie nummer naar 27.
Het overlijden van de diversen mensen op 27-11-2000 gevonden en op 29-11-2000 ingebracht. Daarna nog enkele gegevens gevonden en op 01-12-2000 ingebracht.
Mutaties per: 17-11-2000
Beschrijving mutaties
Laatste referentienummer:750
Veranderingen in Family Tree Maker na het overlijden van Carole Veringa generatienummer 8_1_9AI
Internetpagina van de Haagsche Courant d.d. 24 november 2000 ingebracht.
Internetpagina met de naam van Richard Veringa uit Zuid Afrika gevonden en ingebracht. Generatienummer 8_3_2BC
Een e-mail bericht met gegevens van Kees Campfens.
Hij is familie van Theodorus Johannes Veringa generatienummer 7_1_5DE en Cornelia Cristina Maria Campfens.
N.a.v. een e-mail bericht van Marijke Makay.
Marijke Makay is familie van Petrus Veringa generatienummer 5_7_4 en Anna Maria Makaay.
Ingebracht in Family Tree Maker Joseph Gerard Magsimilien Makaij ref.nr. 748 en Theodora Goris ref.nr. 749
Dit zijn de vader en moeder van Anna Maria Makaay.
Kwartierstaat aangepast en geen veranderingen in de visuele stamboomoverzichten.
N.a.v een e-mail bericht van Michael de Louw.
Hij is op 16 juni 2000 getrouwd met Suzanne Henrike Maria Veringa generatienummer 9_1_6AHC
Michael Henry de Louw en zijn gegevens ingebracht in Family Tree Maker ref.nr. 750
Kwartierstaat aangepast en ook de visuele stamboomoverzichten aangepast.
Het overlijden van Gerhard Antonius Robles op 12 november 2000 te Nieuwegein in Family Tree Maker ingebracht.
Hij was de man van Johanna Geertruida Maria Veringa generatienummer 8_4_1AH.
Kwartierstaat aangepast en geen veranderingen in de visuele stamboomoverzichten.
Mutaties per: 27-10-2000
Beschrijving mutaties
Ryksarchyf documenten aan Family Tree Maker toegevoegd van Jan Stienstra ref.nr. 747
Geboren op 29 maart 1847 te Bolsward. Overleden op 1 december 1930 te Bolsward.
Hij was de man van Anna de Wit, dochter van Henrikus Jacobs de Wit en Catharina Jans Huning generatienummer 4_3_1
Jan Stienstra en Anna de Wit zijn op 28 mei 1871 te Bolsward gehuwd.
Alle gegevens aan Family Tree Maker toegevoegd. Er zijn geen veranderingen in de kwartierstaten en de visuele stamboom overzichten.
Van Greet White-Veringa generatienummer 7_1_8BH een krantenbericht ontvangen over haar broer Antonius Josephus Veringa generatienummer 7_2_8BH en zijn kleinzoon Christian Antonius Richard Veringa generatienummer 9_1_1BHA.
Dit krantenartikel ging over het vakantiebezoek van Christian Veringa aan Japan.
N.a.v. een telefoontje van Koos en Tonny Spithoven het volgende ingebracht:
Overleden op 22-10-2000 te Wassenaar Carole Veringa generatienummer 8_1_9AI
Zij was op het Zuiderstrand te Wassenaar gaan zwemmen en de volgende dag dood op het strand aangetroffen.
Krantenbericht van 26-10-2000 ingebracht. Dit heb ik gekregen van Koos en Tonny Spithoven. Veranderingen in Family Tree Maker en in de kwartierstaat.
Mutaties per: 20-10-2000
Beschrijving mutaties
Laatste referentienummer:747
Op 20-10-2000 opgevraagde aktes uit Friesland ontvangen.
Geboorteakte en overlijdensakte van Anna de Wit ref.nr. 329 ingebracht in Family Tree Maker.
Zij was de dochter van Henrikus Jacobs de Wit en Catharina Jans Huning generatienummer 4_3_1
Op haar overlijdensakte staat ook haar man Jan Stienstra deze heb ik ingebracht onder ref.nr. 747
Ingebracht in Family Tree Maker de geboorteakte van Mintje Huning generatienummer 5_4_2
Ingebracht in Family Tree Maker de geboorteakte van Johannes Veringa generatienummer 5_3_4
Zijn geboorteplaats is Woudsend i.p.v. Wymbritseradeel.
Kwartierstaat van hem en van zijn ouders aangepast. Ook in Family Tree Maker verandering toegepast.
Ingebracht in Family Tree Maker de geboorteakte van Anna Maria Veringa generatienummer 5_5_4
Ingebracht in Family Tree Maker de geboorteakte van Johannes Veringa generatienummer 5_6_4
Ingebracht in Family Tree Maker de geboorteakte van Baudina Johanna Veringa generatienummer 7_1_1AA
Ingebracht in Family Tree Maker de geboorteakte van Gerardus Hubertus Veringa generatienummer 7_2_1AA
Ingebracht in Family Tree Maker de geboorteakte van Antonius Johannes Veringa generatienummer 7_4_1AA
Mutaties per: 15-10-2000
Beschrijving mutaties
Laatste referentienummer:746
Een e-mail bericht van Patricia Christina Veringa generatienummer 8_1_5BH.
Een e-mail bericht van Sheila Calder-Veringa generatienummer 8_5_2BC
Een e-mail bericht van Danny Veringa generatienummer 8_1_2BC
Een e-mail bericht van Marcel en Astrid Veringa generatienummer 9_3_2AHA
E-mail berichten van Hans Hof uit Amerika over Johannes Veringa generatienummer 7_4_5AE
Verschillende brieven van Margaretha Adriana White-Veringa generatienummer 7_1_8BH ontvangen met gegevens.
Een e-mail bericht van Thomas Antonius Martinus Veringa generatienummer 9_1_1AIA en verwijdering van Mariska Starrenburg zijn partner. ref.nr. 674 (dit nummer is nu vrij). Kwartierstaat en visuele overzichten aangepast.
Geboortedatum, 13-12-1846, van Anna de Wit ingebracht. Zij was de dochter van Henrikus Jacobs de Wit en Catharina Jans Huning generatienummer 4_3_1
Document Ryks Archyf Friesland ingebracht van Maria Huning generatienummer 5_1_2
Document Ryks Archyf Friesland ingebracht van Minne Huning generatienummer 5_2_2
Document Ryks Archyf Friesland ingebracht van Agatha Huning generatienummer 5_3_2
Document Ryks Archyf Friesland ingebracht van Mintje Huning generatienummer 5_4_2 en haar geboortedatum, 15-03-1841, ingebracht.
Van de kinderen van Petrus Ates Gerritsma en Wilhelmina Jans Huning generatienummer 4_1_1
Gegevens veranderd van Ate Petrus Gerritsma ref.nr. 327
Gegevens veranderd van Dirk Gerritsma ref.nr. 328
Toegevoegd:
Marijke Gerritsma ref.nr. 741
Ate Gerritsma ref.nr. 742
Catrina Gerritsma ref.nr. 743
Theodorus Gerritsma ref.nr. 744
Nicolaas Gerritsma ref.nr. 745
Kwartierstaat aangepast van Petrus Ates Gerritsma en Wilhelmina Jans Huning generatienummer 4_1_1
Document Ryks Archyf Friesland document ingebracht van Baudina Johanna Veringa generatienummer 7_1_1AA
Document Ryks Archyf Friesland document ingebracht van Gerardus Hubertus Veringa generatienummer 7_2_1AA
een voornaam, Hubertus, erbij en zijn geboortedatum aangepast 08-05-1899 i.p.v. 10-05-1899
In de visuele stamboomoverzichten zijn voorletters aangepast ook in zijn kwartierstaat en de kwartierstaten van zijn kinderen in generatie 8.
Document Ryks Archyf Friesland document ingebracht van Antonius Johannes Veringa generatienummer 7_4_1AA
Document Ryks Archyf Friesland document ingebracht van Anna Maria Veringa generatienummer 5_4_4
Document Ryks Archyf Friesland document ingebracht van Johannes Veringa generatienummer 5_5_4
en zijn geboortedatum aangepast naar 01-11-1862 i.p.v. 01-10-1862.
Internetpagina over het vliegtuigongeluk van Huub Spruyt ref.nr. 367 toegevoegd aan family tree maker.
Na een e-mail van Bern Wortelboer het volgende toegevoegd: Foto's en bladen uit boek van Wortelboer toegevoegd aan Family Tree Maker.
Toegevoegd aan Family Tree Maker Alfred Munnikes ref.nr. 674 (dit nummer is nu niet meer vrij ). Hij is de man van Boudina Antonia Wortelboer ref.nr. 335 dochter van Anna Veringa generatienummer 6_3_1AC en Harmannus Johannes Wortelboer.
Foto's van Boudina Anna Maria Veringa generatienummer 7_4_9AI gemaakt op 8 oktober 2000 toen zij op die dag bij ons op bezoek was.
Ik kon direct de vraag stellen waar zij met Simon Petrus Strijk ref.nr. 124 getrouwd was. Die vraag stond nog open. Zij is in Rotterdam getrouwd.
Kwartierstaat aangepast.
Generatie 4 aangepast.
In Family Tree Maker nummers aangepast en kwartierstaat aangepast.
Het blijkt dat Hubertus Veringa en Maaike Poel generatienummer 4_4_1 in 1851 nog een kind hebben gekregen met de naam Johannes.
Dit kind moet op jonge leeftijd zijn overleden want in 1862 is zijn broer, ook Johannes, geboren.
Generatie 5 aangepast.
In Family Tree Maker nummers aangepast en kwartierstaten aangepast.
In Family Tree Maker Johannes Veringa ingebracht.
In 1851 is Johannes Veringa geboren. Generatienummer 5_3_4 ref.nr. 746.
Generatienummer van Martinus Veringa van 5_3_4 naar 5_4_4.
Generatienummer van Anna Maria Veringa van 5_4_4 naar 5_5_4.
Generatienummer van Johannes Veringa van 5_5_4 naar 5_6_4.
Generatienummer van Petrus Veringa van 5_6_4 naar 5_7_4.
Etiketten op de mappen van generatie 5 aangepast. Directory structuur generatie 5 aangepast.
Generatie 6 aangepast.
In Family Tree Maker nummers aangepast en kwartierstaten aangepast. Etiketten op de mappen van generatie 6 aangepast.
Directory structuur generatie 6 aangepast.
Generatie 7 aangepast.
Kwartierstaten van generatie 7 aangepast.
Mutaties per: 01-07-2000
Beschrijving mutaties
Laatste referentienummer:740
Overlijden van Hubertus Spruyt ref.nr. 367 bijgewerkt.
Hij is de zoon van Baudine Veringa generatienummer 7_7_5AE en Jacob Piet Spruyt. Hubertus Spruyt is op 15 april 2000 bij een vliegtuigongeluk
om het leven gekomen.
Bijgewerkt gegevens over Aafke Stevens Hoogma ref.nr.15
Geboortedatum aangepast en overlijdensdatum en plaats aangepast. Ook haar ouders ingevoerd te weten:
Vader is Stephanus Willems Hoogma ref.nr. 739
Moeder is Barbera Pieters van Geizen ref.nr. 740
Ook kwartierstaat van Aafke Stevens Hoogma aangepast.
Bijgewerkt gegevens over Jantie Pieters Adema ref.nr. 519
Geboren in Dedgum i.p.v. Zedgum. Overleden in Bolsward op 19 juni 1864
Toegevoegd eerste man van Jantie Pieters Adema te weten:
Gerben Berends van Walta ref.nr. 738
Ook kwartierstaat van Jantie Pieters Adema aangepast.
Gegevens bijgewerkt n.a.v. een e-mail van Franciscus Bernardus Alfonsus Veringa. Generatienummer 7_2_6BF
Een e-mail van Rudolf Schut ref.nr. 419 toegevoegd.
Een e-mail van Martin Schuurmans toegevoegd. Hij is de schoonzoon van Margaretha Johanna Karolina Veringa generatienummer 8_1_4AA.
Een e-mail van Marleen Veringa generatienummer 9_2_1AIA toegevoegd.
Een e-mail van Danny Veringa generatienummer 8_1_2BC toegevoegd.
Brief verstuurd aan Y.M. Kalitzin-Veringa generatienummer 9_1_2AEA te Bunnik met het verzoek om gegevens op te sturen.
Overlijden van Hendrikus Veringa generatienummer 7_3_8AH bijgewerkt en kwartierstaat aangepast.
Huwelijksfoto en kaart ontvangen van Amber Mireille Veringa generatienummer 9_1_2AAIB.
Mutaties per: 29-03-2000
Beschrijving mutaties
Veranderingen in visuele overzichten en op World Wide Web gemaakt. Dit i.v.m. het ontdekken van 4 (andere) families Veringa cq Feringa.
In de visuele overzichten een bladzijde toegevoegd. Ook op www.veringa.org hier een pagina aan gewijd. In Family Tree Maker geen wijzigingen.


Mutaties per: 28-03-2000
Beschrijving mutaties
Laatste referentienummer:737
Gegevens aangepast van:
Aaltje Jarigs Ydema ref.nr. 727 en Gaele Ykes van Hettema ref.nr. 726
Baukje Heyes Wybrands ref.nr. 725 en Siebe Jans Koelman ref.nr. 724
Toegevoegd de volgende personen:
Sabine Catharina Koelman ref.nr. 732
Sibrandus Johannes Hendrikus Koelman ref.nr. 733
Baukje Henderikus Koelman ref.nr. 734
Alida Hendrikus Koelman ref.nr. 735
Baukje Hendrikus Koelman ref.nr. 736
Michiel Hendrikus Koelman ref.nr. 737
Mutaties per: 24-03-2000
Beschrijving mutaties
Laatste referentienummer:731
Veranderingen familie Gerritsma-Huning generatienummer 4_1_1
Overlijdensakte van Ate Petrus Gerritsma ref.nr. 327 ingebracht.
Zijn namen aangepast Ate Petrus Gerritsma i.p.v. Ate Gerritsma ook kwartierstaat van ouders aangepast.
Veranderingen familie de Wit-Huning generatienummer 4_3_1
Overlijdensdatum van Henrikus Jacobs de Wit ref.nr. 17 ingebracht en kwartierstaat aangepast.
Veranderingen familie Bouma-Huning generatienummer 5_1_2
Overlijdensdatum van Ype Annes Bouma ref.nr. 21 ingebracht en kwartierstaat aangepast.
Veranderingen familie de Jong-Huning generatienummer 5_3_2
Overlijdensdatum van Jan de Jong ref.nr. 23 ingebracht en kwartierstaat aangepast.
Gegevens aangepast van ouders Anna Ketelaar ref.nr. 28 tweede vrouw van Antonius Veringa generatienummer 5_1_4
Rintje Ypkes Ketelaar ref.nr. 596 en Marijke Louwes Bergsma ref.nr. 597.
Levenloos kind van het vrouwelijke geslacht van hun ingebracht ref.nr. 723. Dit is een oudere zus (dood geboren) van Anna Ketelaar.
Gegevens aangepast van de ouders van Baukje Koelman ref.nr 27 eerste vrouw van Antonius Veringa generatienummer 5_1_4
Hendrikus Johannes Koelman ref.nr. 447
Zijn ouders ingebracht:
Siebe Koelman ref.nr. 724 en Baukje Wijbrands ref.nr. 725
Maria van Hettema ref.nr. 448
Haar ouders ingebracht:
Gale van Hettema ref.nr. 726 en Aaltje Ydema (of IJdema) ref.nr. 727
Ingebracht huwelijksakte van Wijert Klaver en Maria Veringa generatienummer 6_2_1AB
Ingebracht huwelijksakte van Harmannus Johannes Wortelboer en Anna Veringa generatienummer 6_3_1AC
Zijn ouders ingebracht:
Harmannus Wortelboer ref.nr. 728 en Johanna Limberger ref.nr. 729
Kwartiestaat van Harmannus Johannes Wortelboer en Anna Veringa generatienummer 6_3_1AC aangepast.
Ingebracht huwelijksakte van Jacobus Fransiscus Smit en Anna Alida Veringa generatienummer 6_4_1AD
Zijn ouders ingebracht:
Johannes Albertus Smit ref.nr. 730 en Geertruida Margaretha Elisabeth Verstokt ref.nr. 731
Kwartiestaat van Jacobus Fransiscus Smit en Anna Alida Veringa generatienummer 6_4_1AD aangepast.
Mutaties per: 23-03-2000
Beschrijving mutaties
Versie 7.5 van Family Tree Maker geïnstalleerd.
Mutaties per: 22-03-2000
Beschrijving mutaties
Veranderingen n.a.v. een e-mail van Riet Visser-Veringa.
Peter Visser ref.nr. 625 man van Maria Lidwina Veringa zijn geboorte datum is 7 oktober 1945 i.p.v.7 maart 1945.
Zijn volledige voornamen zijn Petrus Wilhelmus Conrardus.
Aangepast in Family Tree Maker, op zijn kwartierstaat en op de internetpagina's.
Mutaties per: 17-03-2000
Beschrijving mutaties
Laatste referentienummer:722
Generatie 4 aangepast.
Het blijkt dat Hubertus Veringa en Maaike Poel generatienummer 4_4_1 in 1845 nog een kind hebben gekregen met de naam Petrus Veringa.
Dit kind is op 15 jarige leeftijd overleden.
Generatie 5 aangepast.
In Family Tree Maker Petrus Veringa ingebracht.
In 1845 is Petrus Veringa geboren en in 1860 overleden op 15 jarige leeftijd. Generatienummer 5_2_4 ref.nr. 715.
Generatienummer van Martinus Veringa van 5_2_4 naar 5_3_4.
Voornamen van Johanna Veringa wordt nu Anna Maria en generatienummer van 5_3_4 naar 5_4_4. Generatienummer van Johannes Veringa van 5_4_4 naar 5_5_4.
Generatienummer van Petrus Veringa van 5_5_4 naar 5_6_4.
In de directoriestructuur alle directorienamen aangepast van generatie 4, 5 en 6.
In Family Tree Maker alle generatienummers van de B, C en D takken aangepast en alle verwijzingen goed gezet.
In Family Tree Maker levenloos kind ingebracht met generatienummer 6_10_9AJ en ref.nr. 716. Dit was een kind van het mannelijk geslacht van Antonius Veringa
en Baukje Koelman en is levenloos ter wereld gekomen in 1886.
Akte ingebracht van 7_3_1AA Antonius Johannes Veringa overleden 2 maanden oud in 1900. Dit was een kind van Hendrikus Veringa en Margrietha Henderika Benes.
Aangepast de kwartierstaten van generatie 5.
Aangepast de kwartierstaten van generatie 6 de B, C en D takken.
Ingebracht in Family Tree Maker de scheiding in december 1999 van Richard Veringa generatienummer 8_3_2BC en Elizabeth Gale uit Zuid Afrika.
Kwartierstaten van generatie 7 de B, C en D takken aangepast.
De verwijzingen naar de generatienummers van hun ouders zijn aangepast. Hier zaten veranderingen in.
Alle Visuele Stamboom Overzichten aangepast. Is nu versie 23 geworden. In Family Tree Maker gegevens over Spithovens ingebracht.
Ref.nr. 717 Corlina Maria van der Hoeff.
Ref.nr. 718 Cornelius Johannes Beijer.
Ref.nr. 719 Elisabeth Theodora van Oosten.
Ref.nr. 720 Alida Maria van Groningen.
Ref.nr. 721 Theodorus Marinus van der Gun.
Ref.nr. 722 Hermanus van der Gun.
Ingebracht overlijden Jan Hendrik van Empel en Aukje van den Oudenalder en bedankkaartjes na overlijden.
Trouwkaart en bedankkaartje van Amber Mireille Veringa en Marcellino van Laaren ingebracht.
Trouwdatum van de familie van Straaten-Goes aangepast 15-10-1930 ipv 16-10-1930 dit n.a.v. een opmerking van Helena Veringa-van Straaten.
Mutaties per: 28-02-2000
Beschrijving mutaties
Laatste referentienummer:714
Veranderingen n.a.v. een e-mail van Marcel en Astrid Veringa.
Toegevoegd Nick Feller met ref.nr. 714 zoon van Max Feller en Josephine Maria Veringa generatienummer 9_1_2AHA.
Mutaties per: 26-02-2000
Beschrijving mutaties
N.a.v. het opnieuw publiceren van de familie Veringa website op www.veringa.org een e-mail ontvangen van Gerard Kwakkel. Zijn beroep aangepast van Bankmedewerker automatisering naar Consultant Information Security. Dit aangepast in Family Tree Maker op zijn kwartierstaat.
Mutaties per: 18-02-2000
Beschrijving mutaties
Laatste referentienummer:713
Veranderingen aangebracht n.a.v. een brief van Sheila Calder-Veringa generatienummer 8_5_2BC. Haar naam aangepast van Shiela naar Sheila en beroep ingebracht.
Kind, Shaun Kiesewetter, van haar en haar eerste man Luc Dutrieux ingebracht. Hij heeft ref.nr. 713. Beroep van George Calder ingebracht.
Voornamen van Luc Dutrieux aangepast. Foto's ingebracht.
Veranderingen aangebracht n.a.v. een brief van Danny Veringa generatienummer 8_1_2BC. Beroep van Danny ingebracht.
Achternaam, geboortedatum en geboorteplaats van zijn vrouw, Martha van der Westhuizen ingebracht. Foto's ingebracht.
Gegevens van Frank Veringa en Lourese Viljoen generatienummer 9_1_1BCA ingebracht. Foto's ingebracht.
Gegevens van Danny Veringa en Eloise Jacobs generatienummer 9_2_1BCA ingebracht. Foto's ingebracht.
Gegevens en foto van Denise Veringa generatienummer 10_1_2BCA ingebracht. Gegevens en foto van Danny Veringa generatienummer 10_2_2BCA ingebracht.
Krantenbericht van Marleen Veringa in archief gedaan.
Een e-mail van Stephan George Veringa in archief gedaan.
Internetpagina van Della Veringa in archief gedaan.
Internetpagina van Co Veringa en Evelyn Mulder in archief gedaan.
Mutaties per: 12-01-2000
Beschrijving mutaties
Een e-mail van Albertus Christiaan Rooijers ontvangen (ref.nr. 554). Hij is de zoon van Wilhelmina Maria Veringa generatienummer 7_5_5AE (ref.nr. 104) en Jozef
Johannes Bartholomeus Rooijers (ref.nr. 105).
Hij was nieuwsgierig naar de Veringa stamboom en meldde dat zijn vader op 15-11-1999 overleden was. Hij heeft een rouwkaart opgestuurd.
Ik heb hem een nieuw visueel stamboomoverzicht versie 21 gestuurd. Alle gegevens ingebracht in Family Tree Maker.
Trouwfoto's van Amber Mireille Veringa generatienummer 9_1_2AIB (ref.nr. 243) en Marcel van Laaren (ref.nr. 593) en huwelijksplaats en datum in Family Tree Maker ingebracht.
Publicatie van de nieuwe versie van de website www.veringa.org
Mutaties per: 05-12-1999
Beschrijving mutaties
Overgang naar nieuwe versie van Family Tree Maker

Brieven gestuurd naar familieleden in Zuid Afrika. Gevraagd om aanvullende gegevens en foto's. te weten:
Danny Veringa, Alan Veringa, Richard Veringa, Kathleen Veringa, Shiela Veringa, Kenny Veringa, Marlene Veringa en
naar Charlotte Anna van Mierlo-Veringa voor aanvullende gegevens over alle Veringa's in Zuid Afrika en foto's.
Deze gegevens allemaal in Family Tree Maker gezet.
Mutaties per: 03-12-1999
Beschrijving mutaties
Laatste referentienummer:712
Onderstaande gegevens ingebracht n.a.v. een brief met gegevens van Richard Veringa (8_3_2BC)
Gegevens van Franciscus Wilhelmus Marthinus Veringa (7_2_3BC) en Marie Magdalena Haremsa aangepast.
Hij is in 1921 geboren i.p.v. 1920 en zij heet Haremsa i.p.v. Harmse.
Overlijdensaktes, rijbewijs, rouwadvertenties en foto's toegevoegd aan archief en Family Tree Maker. Veranderingen in visuele stamboomoverzichten gemaakt.
Danny Veringa (8_1_2BC) zijn gegevens aangevuld. Zijn vrouw Martha toegevoegd ref.nr. 690. Haar achternaam is niet bekend.
Ook hun kinderen ingebracht Frank ref.nr 691 en zijn vrouw Lourese Viljoen ref.nr 693
Danny ref.nr 692 en zijn vrouw Eloise Jacobs ref.nr 694 en hun kinderen Denise ref.nr 695 en Danny ref.nr 696.
Alan Veringa (8_2_2BC) zijn gegevens aangevuld. Zijn vrouw Ann Swart ref.nr 697 toegevoegd. Ook hun kinderen ingebracht Ryan ref.nr 698 en Lee ref.nr 699.
Richard Veringa (8_3_2BC) zijn gegevens aangevuld. Zijn vrouw Helen Elizabeth Gale ref.nr 700 toegevoegd.
Ook hun kinderen ingebracht Della Michele ref.nr 701 en Shelly Elizabeth ref.nr 702.
Kathleen Veringa (8_4_2BC) haar gegevens aangevuld. Zij is niet getrouwd.
Shiela Veringa (8_5_2BC) haar gegevens aangevuld. Haar eerste man Luc Dutrieux ref.nr 703 toegevoegd.
Ook hun kind Angelique Dutrieux ref.nr 704 toegevoegd. Haar tweede man George Calder ref.nr 705 toegevoegd.
Kenny Veringa (8_6_2BC) zijn gegevens aangevuld. Zijn vrouw Alison Buckle ref.nr 706 toegevoegd.
Ook hun kinderen ingebracht Tanya ref.nr 707 en David ref.nr 708.
Marlene Veringa (8_7_2BC) haar gegevens aangevuld. Haar man Hubert Marsden ref.nr 709 toegevoegd.
Ook hun kinderen ingebracht Kevin ref.nr 710 en Carol ref.nr 711 en Lynette ref.nr 712
Alle gegevens aangepast in Family Tree Maker en de visuele stamboomoverzichten.
Mutaties per: 02-12-1999
Beschrijving mutaties
Gegevens van Thomas Veringa (9_1_1AIA) bijgewerkt. Is afgestudeerd als registeraccountant. Proefschrift ontvangen.
Bewijs van inschrijving en Staatscourant d.d. 1 oktober 1999 ontvangen. Alles toegevoegd aan Family Tree Maker en archief.
Een e-mail ontvangen van Marleen Veringa (9_2_1AIA) en toegevoegd aan archief en Family Tree Maker.

Een overlijdensbericht van een nichtje van Hendrikus Veringa en Aagje van Twuiver in de krant gevonden.
Een e-mail ontvangen van Marcel en Astrid Veringa (9_3_2AHA) en toegevoegd aan archief en Family Tree Maker.
Brief ontvangen van Boudina Vader-Tuyn met een overlijdenskaart van haar moeder Anna Elisabeth Veringa (7_2_5AE).
Toegevoegd aan archief en Family Tree Maker.
Een e-mail berichten in het archief opgeslagen van Paul Veringa (7_3_8BH). Dit is een broer van Greet White Veringa.
Ik heb hem een e-mail gestuurd om te kijken of hij nu bericht terug stuurt.
Een e-mail bericht in het archief opgeslagen van Fons Veringa. Dit is een zoon van Johannes Theodorus Veringa (7_3_5DE).
Ik heb hem een e-mail gestuurd om te kijken of hij nu bericht terug stuurt.
Foto's van Patrick Alexander Kwakkel en Kim van der Pijl in Family Tree Maker toegevoegd.
Een e-mail berichten van Patricia Christina Veringa (8_1_5BH) in het archief opgeslagen.
Een e-mail bericht van Jetty Veringa (8_2_1CD) in het archief opgeslagen.
Mutaties per: 25-08-1999
Beschrijving mutaties
E-mail terug ontvangen van Bernard@wortel.demon.nl waarin hij bedankt voor de opgestuurde foto.
De e-mail uitgeprint en bewaard in de map van Harmannus Johannes Wortelboer en zijn vrouw Anna Veringa generatienummer 6_3_1AC ref.nr. 42
Mutaties per: 24-08-1999
Beschrijving mutaties
Bedankkaartje ontvangen na overlijden van:
Alida Johanna Maria Hoevenaars-Veringa generatienummer 8_1_1AH ref.nr. 194 Zij is overleden op 31 mei 999.
Kaartje in Family Tree Maker.
Internetsite gevonden te weten: http://www.wortel.demon.nl waarin
Harmannus Johannes Wortelboer en zijn vrouw Anna Veringa generatienummer 6_3_1AC ref.nr. 42 worden beschreven.
Ook worden daarin beschreven hun twee kinderen:
1) Johanna Hermanna Alida Wortelboer ref.nr. 334
2) Boudina Antonia Wortelboer ref.nr. 335
De juiste gegevens ingebracht in Family Tree Maker.
Een foto van de zaak Wortelboer in Alkmaar naar Bernard@wortel.demon.nl gestuurd.
Rouwkaart ontvangen, via haar dochter Rie van Putten, van Anna Elisabeth Tuyn Veringa generatienummer 7_2_5AE.
Volgens mijn gegevens heette ze alleen Elisabeth maar nu staat er ook Anna bij.
Deze gegevens doorgevoerd in Family Tree Maker, op de kwartierstaat en in de visuele stamboomoverzichten.
Mutaties per: 23-06-1999
Beschrijving mutaties
Een e-mail ontvangen van Marianne Elisabeth Agnes Veringa (8_3_6AE), gehuwd geweest met Peter Groeneveld,
en toegevoegd aan archief en Family Tree Maker. E-mail bericht terug naar haar.
Mutaties per: 20-06-1999
Beschrijving mutaties
Andreas Johannes Carolus Veringa en Nicky Wassenaar bij ons in Wijk bij Duurstede op bezoek gehad.
Aan Family Tree Maker foto's toegevoegd van:
Thomas Carolus Veringa en Johanna Catharina van Pinxteren.
Andreas Johannes Carolus Veringa en Nicky Wassenaar.
Dapne Loise Veringa en Sabine Elize Veringa.
Mutaties per: 03-06-1999
Beschrijving mutaties
Gegevens ingebracht n.a.v. een krantenbericht van het overlijden van:
Alida Johanna Maria Hoevenaars-Veringa generatienummer 8_1_1AH ref.nr. 194
Zij is overleden op 31 mei 1999 te Utrecht. Ook haar kwartierstaat aangepast.
Mutaties per: 31-05-1999
Beschrijving mutaties
Laatste referentienummer:689
N.a.v. een e-mail van Christian Fasoel de toevoeging van de volgende personen:
Beiden zijn echtgenotes van Patrica Christina Veringa generatienummer 8_1_5BH ref.nr. 299
Christian Fasoel ref.nr. 688
Levy ref.nr. 689
Bedankkaartjes en persoonlijk briefje na overlijden van Johanna Antonia Veringa-Spithoven in archief gedaan.
Mutaties per: 14-05-1999
Beschrijving mutaties
Laatste referentienummer:687
N.a.v. een telefonisch gesprek met Elisabeth Janna de Koeijer, vrouw van Hubertus Adrianus Hendrikus Veringa generatienummer 8_1_6AA ref.nr. 182
de volgende personen toegevoegd: Elisabeth Janna de Koeijer ref.nr. 679
Kinderen uit dit huwelijk:
Hubertus Martinus Adrianus Veringa generatienummer 9_1_1AAF ref.nr. 680
Vivian Veringa generatienummer 9_2_1AAF ref.nr. 681
Sharine Beatrix Ernestine ref.nr. 682
Naomie Maria Antonia Ernestina (naam van moeder) generatienummer 10_1_1AAF ref.nr 683
Hendrik Machielsen ref.nr. 684
Michelle Machielsen ref.nr. 685
Wesley Machielsen ref.nr. 686
Stéphane Bouke Rogér Dewulf ref.nr. 687 partner van Marleen Veringa.
Mutaties per: 28-04-1999
Beschrijving mutaties
Laatste referentienummer:678
Toegevoegd:
Van Gelske Huning generatienummer 5_5_2 ref.nr. 678 geboorteakte en een overlijdensakte ingevoerd.
Van Mintje Huning generatienummer 5_4_2 ref.nr. 629 overlijdensakte ingevoerd.
Van Michiel Veringa generatienummer 8_2_3BH ref. nr. 305 juiste overlijdensdatum ingebracht. Op internet een document gevonden met zijn geboorte- en overlijdensdatum.
Mutaties per: 14-04-1999
Beschrijving mutaties
Foto en geboortekaartje ingebracht van Daphne Louise Veringa. Geboortekaartje ingebracht van Sabine Elize Veringa.
Boekje over openbare verkoping van hofstede Vredenhof. Dit was de boerderij van mijn opa Jacobus Jasper Spithoven.
Gegevens ingebracht na het overlijden van mijn moeder, Johanna Antonia Veringa-Spithoven. Ook haar kwartierstaat aangepast.
Mutaties per: 04-04-1999
Beschrijving mutaties
Laatste referentienummer:677
Toegevoegd: Kim van der Pijl ref.nr. 677 partner van Patrick Alexander Kwakkel.
Mutaties per: 01-04-1999
Beschrijving mutaties
Ontvangen geboorteaktes en overlijdensaktes van de gemeente Bolsward ingebracht.
Mutaties per: 19-03-1999
Beschrijving mutaties
Wat nieuwe GENLIAS documenten ingebracht in Family Tree Maker. De veranderingen hebben geen invloed op de Visuele Overzichten.
De veranderingen zijn:
Overlijden van Antonius Johannes Veringa 7_3_1AA is 19 september 1900 i.p.v. 20 september 1900.

Overlijden van Petrus Ates Gerritsma behorend bij 4_1_1 overleden op 22 augustus 1863.
Van zijn kinderen Ate en Dirk Gerritsma geboorte- en overlijdensdata ingebracht.
Overlijden van Ibeltje Minnes Minnema behorend bij 4_2_1 overleden op 03 juni 1842.
Overlijden van Anna de Wit dochter van 4_3_1 ingebracht.
De gegevens van Caroline Rozenboom ingebracht behorend bij 9_2_2AHA. Deze gegevens gekregen van Astrid Veringa-Schoemaker.
Mutaties per: 17-03-1999
Beschrijving mutaties
Alle GENLIAS documenten bekeken en veranderingen in Family Tree Maker gemaakt. Ook de veranderingen op de kwartierstaten aangebracht.
Alle GENLIAS documenten bij de desbetreffende personen in de map gedaan.
Bij de gemeente Bolsward en Wonseradeel in Friesland digitaal verschillende geboorte- en overlijdensaktes opgevraagd.
Mutaties per: 14-03-1999
Beschrijving mutaties
Laatste referentienummer:676
In Family Tree Maker diverse foto's en documenten ingebracht. Controles in Family Tree Maker uitgevoerd van gedeeltelijk generatie 9
Deze controles en invoer documenten en foto's zijn alle van personen in de BH-tak van generatie 9 op bladzijde 10/15
Deze controles en invoer documenten en foto's zijn alle van personen in de DD-tak van generatie 9 op bladzijde 14/15
Deze controles en invoer documenten en foto's zijn alle van personen in de DE-tak van generatie 9 op bladzijde 15/15
Controles in Family Tree Maker uitgevoerd van gedeeltelijk generatie 10
Deze controles en invoer documenten en foto's zijn alle van personen in de AA-tak van generatie 10 op bladzijde 2/15
In Family Tree Maker heb ik een persoon toegevoegd te weten:
Sophia Dolphina Albertina Meyer ref.nr. 676 vrouw van François Mathieu Veringa 6_5_4CE.
Ik heb van hen bij internet-krantenknipsels een echtscheidingsbericht gevonden.
Mutaties per: 13-03-1999
Beschrijving mutaties
Laatste referentienummer:675
In Family Tree Maker diverse foto's en documenten ingebracht. Controles in Family Tree Maker uitgevoerd van gedeeltelijk generatie 9
Deze controles en invoer documenten en foto's zijn alle van personen in de AI-tak van generatie 9 op bladzijde 4/15
Aan Family Tree Maker een persoon toegevoegd te weten:
Mariska Starrenburg ref.nr. 674 zij is de partner van Thomas Antonius Martinus Veringa 9_1_1AIA
Aan Family Tree Maker een persoon toegevoegd te weten:
Sanne Heleen Veringa ref.nr. 675 met generatienummer 10_2_1AAC zij is de dochter van Antonius Hendricus Veringa 9_1_2AAC
Mutaties per: 12-03-1999
Beschrijving mutaties
In Family Tree Maker diverse foto's en documenten ingebracht. Controles in Family Tree Maker uitgevoerd van gedeeltelijk generatie 9
Deze controles en invoer documenten en foto's zijn alle van personen in de AE-tak van generatie 9 op bladzijde 3/15
Deze controles en invoer documenten en foto's zijn alle van personen in de AH-tak van generatie 9 op bladzijde 4/15
Mutaties per: 11-03-1999
Beschrijving mutaties
Laatste referentienummer:673
In Family Tree Maker diverse foto's en documenten ingebracht. Controles in Family Tree Maker uitgevoerd van gedeeltelijk generatie 9.
Deze controles en invoer documenten en foto's zijn alle van personen in de AA-tak van generatie 9 op bladzijde 2/15

Ik heb toegevoegd aan Family Tree Maker de volgende twee personen:
1) Anouk van Rijckevorsel ref.nr. 672
2) Merel van Rijckevorsel ref.nr. 673
Mutaties per: 08-03-1999
Beschrijving mutaties
In Family Tree Maker diverse foto's en documenten ingebracht. Controles in Family Tree Maker uitgevoerd van gedeeltelijk generatie 9.
Deze controles en invoer documenten en foto's zijn van personen in de AA-tak van generatie 9 op bladzijde 2/15 en wel de volgende personen:
9_1_1AAA, 9_1_4AAB, 9_2_4AAB, 9_3_4AAB en 9_4_4AAB
Mutaties per: 07-03-1999
Beschrijving mutaties
In Family Tree Maker diverse foto's en documenten ingebracht. Controles in Family Tree Maker uitgevoerd van gedeeltelijk generatie 8.
Deze controles en invoer documenten en foto's zijn van personen in de BC-tak van generatie 8 op bladzijde 7/15
Deze controles en invoer documenten en foto's zijn van personen in de BF-tak van generatie 8 op bladzijde 8/15
Deze controles en invoer documenten en foto's zijn van personen in de BG-tak van generatie 8 op bladzijde 9/15
Deze controles en invoer documenten en foto's zijn van personen in de BH-tak van generatie 8 op bladzijde 10/15
Deze controles en invoer documenten en foto's zijn van personen in de CD-tak van generatie 8 op bladzijde 12/15
Deze controles en invoer documenten en foto's zijn van personen in de DB-tak van generatie 8 op bladzijde 13/15
Deze controles en invoer documenten en foto's zijn van personen in de DD-tak van generatie 8 op bladzijde 14/15
Deze controles en invoer documenten en foto's zijn van personen in de DE-tak van generatie 8 op bladzijde 15/15
Mutaties per: 06-03-1999
Beschrijving mutaties
In Family Tree Maker diverse foto's en documenten ingebracht. Controles in Family Tree Maker uitgevoerd van gedeeltelijk generatie 8.
Deze controles en invoer documenten en foto's zijn van drie personen in de AI-tak van generatie 8 op bladzijde 5/15 en wel de volgende personen:
8_3_1AI, 8_4_1AI en 8_5_1AI
Hiermee heb ik bladzijde 5/15 van de AI-tak geheel afgewerkt.
Mutaties per: 03-03-1999
Beschrijving mutaties
Laatste referentienummer:671
In Family Tree Maker diverse foto's en documenten ingebracht. Controles in Family Tree Maker uitgevoerd van gedeeltelijk generatie 8.
Deze controles en invoer documenten en foto's zijn van twee personen in de AI-tak van generatie 8 op bladzijde 5/15 en wel de volgende personen:
8_1_1AI en 8_2_1AI

Ook heb ik bij 8_2_1AI twee personen toegevoegd aan Family Tree Maker te weten:
1) Jan van Empel ref.nr. 670
2) Aukje van de Oudenalder ref.nr. 671
Dit zijn de ouders van Cornelia Albertha van Empel.
Mutaties per: 28-02-1999
Beschrijving mutaties
Laatste referentienummer:669
In Family Tree Maker diverse foto's en documenten ingebracht. Controles in Family Tree Maker uitgevoerd van gedeeltelijk generatie 8.
Deze controles en invoer documenten en foto's zijn van alle personen in de AH-tak van generatie 8 op bladzijde 4/15.
Deze controles en invoer documenten en foto's zijn van enkele personen in de AI-tak van generatie 8 op bladzijde 5/15 en wel de volgende personen:
8_1_9AI, 8_2_9AI, 8_3_9AI en 8_4_9AI
Er zijn wel veranderingen voor de Visuele stamboomoverzichten maar die staan op papier en die doe ik pas als ik meer gecontroleerd heb.
Ingevoerd Marlene Veringa generatienummer 8_7_2BC referentie nummer 669
Mutaties per: 27-02-1999
Beschrijving mutaties
In Family Tree Maker diverse foto's en documenten ingebracht. Controles in Family Tree Maker uitgevoerd van gedeeltelijk generatie 8.
Deze controles en invoer documenten en foto's zijn van alle personen in de AA-tak van generatie 8 op bladzijde 2/15.
Deze controles en invoer documenten en foto's zijn van alle personen in de AE-tak van generatie 8 op bladzijde 3/15.
Er zijn wel veranderingen voor de Visuele stamboomoverzichten maar die staan op papier en die doe ik pas als ik meer gecontroleerd heb.
Mutaties per: 23-02-1999
Beschrijving mutaties
In Family Tree Maker diverse foto's en documenten ingebracht. Controles in Family Tree Maker uitgevoerd van gedeeltelijk generatie 8.
Deze controles en invoer documenten en foto's zijn van personen in de AA-tak op bladzijde 2/15.
Er zijn wel veranderingen voor de Visuele stamboomoverzichten maar die staan op papier en die doe ik pas als ik meer gecontroleerd heb.
De volgende personen heb ik gecontroleerd:
8_1_2AA, 8_2_2AA, 8_3_2AA, 8_4_2AA, 8_5_2AA, 8_6_2AA en 8_7_2AA
Mutaties per: 21-02-1999
Beschrijving mutaties
In Family Tree Maker diverse foto's en documenten ingebracht. Controles in Family Tree Maker uitgevoerd van geheel generatie 7.
Er zijn wel veranderingen voor de Visuele stamboomoverzichten maar die staan op papier en die doe ik pas als ik meer gecontroleerd heb.
Deze veranderingen zijn voorletters van personen in de BG-tak op bladzijde 9/15.
Deze veranderingen zijn voorletters van personen in de BH-tak op bladzijde 10/15.
Deze veranderingen zijn voorletters van personen in de CA-tak op bladzijde 11/15.
Deze veranderingen zijn voorletters van personen in de CD-tak op bladzijde 12/15.
Deze veranderingen zijn voorletters van personen in de DB-tak op bladzijde 13/15.
Deze veranderingen zijn voorletters van personen in de DD-tak op bladzijde 14/15.
Deze veranderingen zijn voorletters van personen in de DE-tak op bladzijde 15/15.
Mutaties per: 20-02-1999
Beschrijving mutaties
In Family Tree Maker diverse foto's en documenten ingebracht. Controles in Family Tree Maker uitgevoerd van gedeeltelijk generatie 7.
Er zijn wel veranderingen voor de Visuele stamboomoverzichten maar die staan op papier en die doe ik pas als ik meer gecontroleerd heb.
Deze veranderingen zijn voorletters van personen in de BA-tak op bladzijde 6/15.
Deze veranderingen zijn voorletters van personen in de BC-tak op bladzijde 7/15.
Deze veranderingen zijn voorletters van personen in de BF-tak op bladzijde 8/15.
Mutaties per: 19-02-1999
Beschrijving mutaties
In Family Tree Maker diverse foto's en documenten ingebracht. Controles in Family Tree Maker uitgevoerd van gedeeltelijk generatie 7.
Er zijn wel veranderingen voor de Visuele stamboomoverzichten maar die staan op papier en die doe ik pas als ik meer gecontroleerd heb.
Deze veranderingen zijn voorletters van personen in de AI-tak op bladzijde 5/15.
Mutaties per: 18-02-1999
Beschrijving mutaties
In Family Tree Maker diverse foto's en documenten ingebracht. Voornamelijk van mijn ouders te weten:
-Antonius Johannes Theodorus Veringa.
-Johanna Antonia Spithoven.
-Alle Spithovens.
Controles in Family Tree Maker uitgevoerd van gedeeltelijk generatie 7.
Er zijn wel veranderingen voor de Visuele stamboomoverzichten maar die staan op papier en die doe ik pas als ik meer gecontroleerd heb.
Deze veranderingen zijn voorletters van personen in de AI-tak op bladzijde 5/15.
Mutaties per: 17-02-1999
Beschrijving mutaties
In Family Tree Maker diverse foto's en documenten ingebracht.
Controles in Family Tree Maker uitgevoerd van gedeeltelijk generatie 7.
Er zijn wel veranderingen voor de Visuele stamboomoverzichten maar die staan op papier en die doe ik pas als ik meer gecontroleerd heb.
Deze veranderingen zijn voorletters van personen en een geboorte jaar van 7_3_5AE van 1905 naar 1904 in de AE-tak op bladzijde 3/15
en veranderingen van voorletters van personen in de AH-tak op bladzijde 4/15.
Mutaties per: 16-02-1999
Beschrijving mutaties
In Family Tree Maker diverse foto's en documenten ingebracht.
Controles in Family Tree Maker uitgevoerd van gedeeltelijk generatie 7.
Er zijn wel veranderingen voor de Visuele stamboomoverzichten maar die staan op papier en die doe ik pas als ik meer gecontroleerd heb.
Deze veranderingen zijn voorletters van personen in de AA-tak op bladzijde 2/15.
Mutaties per: 15-02-1999
Beschrijving mutaties
In Family Tree Maker diverse foto's en documenten ingebracht.
Controles in Family Tree Maker uitgevoerd van gedeeltelijk generatie 6 t/m gehele generatie 6.
Mutaties per: 14-02-1999
Beschrijving mutaties
In Family Tree Maker diverse foto's en documenten ingebracht.
Controles in Family Tree Maker uitgevoerd van gedeeltelijk generatie 6 t/m gedeeltelijk generatie 6.
Mutaties per: 13-02-1999
Beschrijving mutaties
In Family Tree Maker diverse foto's en documenten ingebracht.
Controles in Family Tree Maker uitgevoerd van generatie 5 t/m gedeeltelijk generatie 6.
Mutaties per: 12-02-1999
Beschrijving mutaties
In Family Tree Maker diverse foto's en documenten ingebracht.
Controles in Family Tree Maker uitgevoerd van generatie 4 t/m generatie 5.
Mutaties per: 11-02-1999
Beschrijving mutaties
In Family Tree Maker diverse foto's en documenten ingebracht.
Controles in Family Tree Maker uitgevoerd van generatie 1 t/m generatie 4.
Mutaties per: 24-01-1999
Beschrijving mutaties
Laatste referentienummer:668
Deze veranderingen zijn n.a.v. een krantenknipsel uit de Wijkse Courant van woensdag 20 januari 1999.
9 januari 1999 geboren Sabine Elize Veringa dochter van A.J.C. Veringa en A.N. Wassenaar. Zij krijgt generatie nummer 9_2_2BH en heeft referentienummer 664.
In Family Tree Maker heb ik n.a.v. een E-mail van Hans Schut ook gegevens over zijn ouders
(7_1_6BF) bijgewerkt.
Ook in Family Tree Maker heb ik n.a.v. een e-mail van Astrid en Marcel Veringa (9_3_2AHA) de huwelijksdatum
van Walter Johannes Veringa en Caroline Rozenboom (9_2_2AHA) op 20 februari 1999 gezet.
N.a.v. het vinden van een bidprentje van de moeder van Leny.
In Family Tree Maker de ouders van Leny Veringa-van Straaten (8_1_1AI) toegevoegd.
Vader Lambertus van Straaten referentienummer 665 en Johanna Cornelia Goes referentienummer 666.
N.a.v. ons bezoek op 16 januari 1999 aan Marion en Koos Spithoven te Den Haag de volgende mutaties:
De kinderen van Helena Alida Maria Veringa en Jacobus Jasper Spithoven (7_5_9AI) toegevoegd. Zij stonden er al in maar nu heb ik de juiste gegevens toegevoegd.
De gegevens waren doopnamen, geboorte data en geboorte plaatsen.


Ook n.a.v. dit bezoek enige gegevens van Theodorus Jacobus Henricus Veringa (7_9_9AI) toegevoegd te weten:
De doopnamen van zijn eerste vrouw Cecilia Maria Bosch goed gezet.
Het huwelijk met zijn tweede vrouw, Ramdei Bisoen referentienummer 667, ingevoerd.
Zijn (stief) zoon ingebracht Rino Veringa referentienummer 668 generatienummer 8_4_9AI. Ook enige gegevens over dit huwelijk ingevoerd.
Mutaties per: 10-01-1999
Beschrijving mutaties
Veranderingen n.a.v. e-mail van Hans Schut (generatienummer van zijn moeder 7_1_6BF) Beschrijvingen over zijn grootouders aangepast.
Gegevens van zijn vader, Hendrik Schut, ingevoerd. Huwelijksgegevens van zijn ouders juist ingevoerd.
Zijn doopnamen aangepast van Johannes Reyer naar Johan Hendrik Willem Reijer.
Mutaties per: 03-01-1999
Beschrijving mutaties
Veranderingen in Family Tree Maker n.a.v. Genlias gegevens.
 Toegevoegd eerste man van Anna Ketelaar te weten Hendrik Franken. Hij heeft referentie nummer 281 in Family Tree Maker gekregen.
Mutaties per: 30-10-1998
Beschrijving mutaties
Laatste referentienummer:663
N.a.v. een telefoongesprek met Jetty Veringa (was 8_2_2CD) waarin zij vertelde dat haar vader enig kind was.
Zijn generatienummer wordt dus 7_1_4CD i.p.v. 7_2_4CD en krijgen de kinderen de volgende generatienummers:
8_1_1CD i.p.v. 8_1_2CD S.M. Veringa
8_2_1CD i.p.v. 8_2_2CD J.P. Veringa
8_3_1CD i.p.v. 8_3_2CD J.P. Veringa
8_4_1CD i.p.v. 8_4_2CD V.F. Veringa
In Family Tree Maker verdwijnt de originele 7_1_4CD met referentie nummer 281. Dit was een ? (vraagteken) Veringa maar deze bestond dus niet.
In Family Tree Maker komt dus nummer 281 vrij voor een ander. Momenteel zitten er 662 personen in Family Tree Maker.
Mutaties per: 06-09-1998
Beschrijving mutaties
Veranderingen gedaan n.a.v. e-mail van: Thea Nierop-Veringa (8_4_6AE)
Mutaties per: 26-08-1998
Beschrijving mutaties
Veranderingen gedaan n.a.v. e-mail van:
1.   Marcel en Astrid Veringa (9_3_2AHA)
2.   Ton Veringa (9_1_2AAC)
Mutaties per: 29-07-1998               
Beschrijving mutaties
Veranderingen gedaan n.a.v. e-mail van:
1.   Thea Nierop-Veringa (8_4_6AE)
2.   Frans Groot (7_3_1BA)
Mutaties per 01-01-1998
Beschrijving mutaties
Verdere ontwikkeling van visuele stamboom overzichten en gegevens inbrengen in Family Tree Maker.
Start van de website www.veringa.org en familieleden hiervan op de hoogte gebracht.
Mutaties per 01-01-1998
Beschrijving mutaties
Verdere ontwikkeling van visuele stamboom overzichten en gegevens inbrengen in Family Tree Maker.
Ontwikkeling van de website www.veringa.org
Mutaties per: 31-12-1997
Beschrijving mutaties
Verdere ontwikkeling van visuele stamboom overzichten en gegevens inbrengen in Family Tree Maker.
Mutaties per: 01-01-1996
Beschrijving mutaties
Verdere ontwikkeling van visuele stamboom overzichten en gegevens inbrengen in Family Tree Maker.
Mutaties per: 01-01-1994
Beschrijving mutaties
Verdere ontwikkeling van visuele stamboom overzichten en gegevens inbrengen in Family Tree Maker.
Mutaties per: 01-01-1992
Beschrijving mutaties
Verdere ontwikkeling van visuele stamboom overzichten en gegevens inbrengen in Family Tree Maker.
Mutaties per: 01-01-1990
Beschrijving mutaties
Verdere ontwikkeling van stamboom, gegevens verzamelen en ontwerpen visuele stamboom overzichten.
Mutaties per: 01-01-1988
Beschrijving mutaties
Verdere ontwikkeling van stamboom, gegevens verzamelen en ontwerpen visuele stamboom overzichten.
Gestart met gegevens verzameling in een Windows stamboompakket genaam: FamilyTreeMaker.
Mutaties per: 01-01-1982
Beschrijving mutaties
Verdere ontwikkeling van stamboom, gegevens verzamelen en ontwerpen visuele stamboom overzichten.
Mutaties per: 01-01-1980
Beschrijving mutaties
Verdere ontwikkeling van stamboom, gegevens verzamelen en ontwerpen visuele stamboom overzichten.
Mutaties per: 01-01-1974
Beschrijving mutaties
Verdere ontwikkeling van stamboom, gegevens verzamelen en ontwerpen visuele stamboom overzichten.
Mutaties per: 01-01-1971
Beschrijving mutaties
Start genealogie van de familie Veringa.